ISO-certificering

 

Er produktiviteten i virksomheden optimal? 

En certificering af virksomhedens produktion og arbejdsprocesser er løsningen.

 

Certificering betyder optimering af virksomheden

Med kvalitetsstyring i dit ledelsessystem bliver de forskellige processer i produktionen klart definerede, og du får et optimeret output, idet produkterne produceres og leveres med den største effektivitet. Et manglende kvalitetsstyringssystem fører til forringet produktivitet og dermed forringet konkurrenceevne.

Optimalt output

For at få det mest optimale udbytte i virksomheden, skal systemet tilpasses virksomhedens produkter og  ikke mindst virksomhedens størrelse. Ved at overvåge og efterfølgende korrigere virksomhedens arbejdsgange, vil et certificeret kvalitetsledelsessystem, som eksempelvis ISO 9001, skabe et solidt overblik over alle processer i virksomheden.

Fordelene

Fordelene ved certificering med et kvalitetsledelsessystem

  • optimering af virksomhedens processer – ressourceforbruget reduceres
  • med konkrete fakta får ledelsen et bedre overblik
  • frigiver tid og ressourcer til andre formål
  • produktionen effektiviseres
  • konkurrenceevnen styrkes

Certificering er virksomhedens ansigt udadtil - kunderne vil betragte det som et kvalitetsstempel, og medarbejderne og ledelsen får en bedre selvforståelse.

 

Kalibrering og måleteknik – hvad skal der til?

Når det kommer til kalibrering af måleinstrumenterne, opnås den mest optimale produktivitet og kvalitet ved at opfylde de pågældende krav. Et kvalitetsstyringssystem specificerer kalibreringstilstanden, og påpeger hvad der skal justeres, hvordan det skal justeres, og hvor meget det skal justeres – virksomheden får en konkret handlingsplan. Derfor er det optimalt for enhver virksomhed, at have styr på omfanget for at få det bedste resultat, den største produktivitet og dermed det største økonomiske output.

Vi tilbyder den nødvendige viden og erfaring i at fastlægge kalibreringsniveauet for virksomhedens geometriske udstyr.

Skal din virksomhed optimeres og certificeres?

Vi udarbejder en optimal løsning, så din virksomhed får et certificeret kvalitetsstyringssystem tilpasset de pågældende produktionsfaciliteter og arbejdsgange. Vi lægger stor vægt på at involvere virksomhedens ledelse og medarbejdere, så hele organisationen er en del af systemet. Det er yderst vigtigt, at virksomheden forstår og implementerer kvalitetsstyringssystemet, og her er vi eksperter i at få det til at fungere optimalt for alle.

JHA tilbyder certificering i følgende systemer

ISO 9001 kvalitetsledelsesstandard, er baseret på blandt andet risikoanalyse, hvor virksomheden overvåger og vurderer, hvilke behov og muligheder der er for optimering ud fra fakta om virksomhedens situation.

ISO 14001 miljøledelsessystem, fastlægger hvilke miljøkrav den enkelte virksomhed skal opfylde ud fra arbejds- og produktionsprocesser i hverdagen. Mange kunder er interesserede i at vide, at virksomheden opfylder miljøkrav, og derfor er en miljøcertificering en økonomisk udbytterig investering. 

OHSAS 18001 arbejdsmiljøledelsessystem, er bevis for, at virksomhedens ledelsessystem overholder standarderne for sundhed og sikkerhed for medarbejderne. En certificering af arbejdsmiljøledelse er dermed både forbedring af arbejdsmiljøet i virksomheden, ligesom det over for kunderne er et signal om optimale forhold på produktionsstedet.

ISO 3834 svejse-kvalitetssystem, definerer de krav der skal overholdes for at sikre kvalitet i virksomhedens svejseproduktion. Det er dermed et vigtigt certifikat, for enhver produktion der anvender svejseprocesser, da det er kundens sikring for et optimalt produceret produkt.


Kontakt os og bestil et uforpligtende møde..

Ring:  97 44 20 25 - eller udfyld nedenstående.


* Dit navn

* E-mail

Tlf

Skriv en kort kommentar

Send
Den besked er sendt