Kursusoversigt

Udover at udbyde nedenstående kurser gennemfører vi også kurser i den enkelte virksomhed, der er tilpasset lige netop denne samt virksomhedens behov.

MTM 2:
Disse kurser er af 10 dages varighed og foregår som en kombination af teori og praksis. Kursusdagene er normalt fordelt over 3-5 uger, således at deltagerne ikke er borte fra jobbet i 10 dage i træk. Dette har også den positive effekt, at tingene når at bundfælde sig før næste del af kurset

Arbejdsstudier:
Disse kurser foregår som to dele på henholdsvis 3 og 2 dages varighed. Den første del har hovedvægten lagt på tidsstudiedelen, hvor der bliver arbejdet med tidsstudier, både i undervisningssituationer, men også ude i en virksomhed med de forstyrrelser og andre oplevelser dette måtte give.
Mellem de to dele er der en hjemmeopgave, der skal løses, for herefter at blive præsenteret på anden del.
Anden del arbejder videre med tidsstudier, men hovedvægten bliver nu lagt på metodestudier.

Virksomhedstilpassede kurser:
Af virksomhedstilpassede kurser har vi gennemført kurser i projektstyring, medarbejdersamtaler og diverse varianter over de to ovenfor nævnte kurser.


Kontakt os og bestil et uforpligtende møde..

Ring:  97 44 20 25 - eller udfyld nedenstående.


* Dit navn

* E-mail

Tlf

Skriv en kort kommentar

Send
Den besked er sendt