Lønsystemer

Når man udarbejder og implementerer et nyt lønsystem, er det vigtigt at ledelse og medarbejdere løser opgaven i fællesskab – derved forstår alle, hvad der skal til, for at opnå de bedste resultater både for virksomheden og for de individuelle medarbejdere.

Overordnet om lønsystemer

Lønsystemer består normalt af nogle af følgende dele: Grundløn, en individuel Kvalifikationsløn, en Resultatløn for en specifik gruppe og opgave relateret tillæg.

Kvalifikationsløn er baseret på de kvalifikationer en virksomhed har behov for i forhold til at opretholde en optimal produktion. Den enkeltes kvalifikationer er afgørende for det samlede resultat. En udspecificeret og letforståelig jobbeskrivelse for den individuelle er derfor helt essentiel.

Resultatløn fokuserer udelukkende på helheden. Det er ”vores” mål der skal opnås. Derfor er det yderst vigtigt, at de parametre slutresultatet er baseret på, er tydeliggjorte og letforståelige for alle i virksomheden.

Implementering af et lønsystem

Når en virksomhed skal implementere et lønsystem, er der behov for en overordnet tilpasning – lønsystemet skal tilpasses virksomhedens aktuelle situation og virksomheden (ledelse og medarbejdere) skal tilpasses lønsystemet for at opnå de bedste resultater.

Alle i virksomheden inddrages

Alle bør inddrages i udarbejdelsen af et nyt lønsystem.      Hvorfor?

Hvis det udelukkende er ledelsen, der udarbejder et nyt lønsystem, vil medarbejderne oftest stå uforstående over for mange af de tiltag der gennemføres. Det giver en dårlig præstation, og dermed et uhensigtsmæssigt resultat.

Produktionschefen viser en kurve med virksomhedens produktivitet, men hvordan kan medarbejderen bruge det i praksis?

Idet medarbejderne ikke ved noget om de specifikke definitioner, som produktionschefen har anvendt for at nå frem til netop denne kurve/dette resultat, har de ingen forudsætninger for at vide, hvor de skal sætte ind for at forbedre resultatet.    

Derfor er det vigtigste ved udarbejdelsen af et nyt lønsystem, at parametrene og processen forstås og tydeliggøres for alle involverede, så alle målrettet går efter at opnå de samme mål.

Vi tager os af forståelsen – for alle parter

Vi er formidlerne og rådgiverne, der sørger for, at alle i virksomheden forstår definitionerne, på de parametre der sættes. Det er vores opgave, at sikre at forløbet med udarbejdelsen af lønsystemet er gennemskueligt for alle, og at det er retvisende for de tiltag virksomheden ønsker.

Gennem årelang erfaring tilfører vi arbejdsgruppen, den viden og de værktøjer der er behov for, så virksomheden og medarbejderne får det mest optimale ud af det nye lønsystem.

Få hjælp til udarbejdelse og implementering af et lønsystem, så det fungerer optimalt.

Kontakt os i dag og hør om muligheder for lige netop din virksomhed.

Find inspiration til udarbejdelse af et lønsystem

Det er vigtigt at have et indblik i de forskellige lønsystemer, inden man beslutter sig for at implementere et nyt. Vi anbefaler derfor, at hente inspiration gennem nogle af arbejdsmarkedets publikationer om lønsystemer, inden processen med udarbejdelse af et nyt startes op. Publikationerne kan ikke betragtes som facitlister, da ethvert lønsystem skal tilpasses en virksomheds aktuelle situation.


Kontakt os og bestil et uforpligtende møde..

Ring:  97 44 20 25 - eller udfyld nedenstående.


* Dit navn

* E-mail

Tlf

Skriv en kort kommentar

Send
Den besked er sendt